Dzieła mistrzów: Fryderyk Chopin

Kolejnym Wielkim Mistrzem naszego Festiwalu, którego dzieła usłyszymy podczas koncertów 5 Festiwal Trzy-Czte-Ry Konteksty Kontrasty Konfrontacje jest Fryderyk Chopin.
 

13 lipca 2020, godz. 19:00
Recital fortepianowy Aleksandry Świgut na TRZY - CZTE - RY
Sonata b-moll op. 35
Scherzo E-dur op. 54
 

21 lipca 2020, godz. 19:00
Recital fortepianowy Radosława Sobczaka na TRZY - CZTE - RY
Barkarola Fis-dur op. 60
 

26 lipca 2020, godz. 19:00
Koncert Finałowy Festiwalu TRZY - CZTE - RY: Jan Krzysztof Broja
Mazurki op. 59
Nokturny op. 62

Udostępnij