KONCERT 4.

Klara Roś                
Naukę gry na flecie rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie pod kierunkiem Joanny Krzemińskiej. Edukację kontynuuje w OSM II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie Grażyny Zbijowskiej. Brała udział w mistrzowskim kursie Flötenunterricht prowadzonym przez Furugh Karimi Djafar-Zadeh w Wiedniu. Uczestniczyła w wielu kursach i warsztatach w kraju, doskonaląc umiejętności m.in. pod kierunkiem Lidii Abucewicz, Janosa Balinta, Łukasza Długosza, Agaty Igras, Urszuli Janik, Mihi Kim i Eweliny Zawiślak.
Zdobyła wiele pierwszych i drugich nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, m.in. na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „OPUS” w Krakowie, Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego w Lublinie, Międzynarodowym Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” w Nałęczowie, Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznej w Krasiczynie, Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku, Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Fletowym w Sochaczewie, Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Jupiter” w Krakowie, Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku, Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej czy Ogólnopolskim Konkursie „Mały czy duży wirtuoz?” w Warszawie. 
Uczestniczyła w edycjach „Radiowej Lekcji Muzyki” (Radio Lublin) oraz w programie  „Między Wisłą i Bugiem” (TVP Lublin). Występowała jako solistka orkiestry barokowej OSM w Lublinie na koncertach w rodzimym mieście (Centrum Spotkania Kultur, Zamek Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej) oraz w Brukseli (Katedra św. Michała). Jest beneficjentką stypendium „Młoda Polska” (2019), a także stypendystką Marszałka Miasta Lublin oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Agata Skowrońska 
Ukończyła klasę fortepianu I i II st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach. Jest absolwentką klas fortepianu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi ożywioną działalność koncertową jako solistka i kameralistka.  
Z jej udziałem młodzi instrumentaliści zdobyli szereg nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych, takich jak Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych w Sosnowcu, Pakalnis International Competition of Wind and Percussion Instrumentalists w Wilnie, Europejskie Forum Saksofonowe we Wrocławiu, Konkurs Saksofonowy Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu, Konkurs Młody Muzyk w Szczecinku czy Konkurs „Młody Muzyk Roku” w Warszawie.
Jako kameralistka koncertowała na licznych festiwalach, seminariach i warsztatach, m.in na I Kongresie Saksofonowym w  Warszawie, Międzynarodowych Warsztatach Saksofonowych w Szczecinku czy Festiwalu Muzyki Kameralnej w Tartu (Estonia). Dokonała prawykonań utworów kameralnych i orkiestrowych kompozytorów takich, jak Wojciech Michno, Maciej Sułecki czy Tomasz Kaczor. Jako solistka koncertowała z orkiestrą symfoniczną w Bielsku-Białej, była trzykrotnie zapraszana na cykle koncertów w Montecatini (Włochy). Została dwukrotnie wyróżniona na Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku.  
Doskonaląc swoje umiejętności, miała okazję pracować na kursach mistrzowskich i warsztatach z wieloma wybitnymi artystami, takimi jak Eugene Indjic, Alexey Sokolov, Edith Orloff, Joseph Banowetz, Roland Baldini czy Tatiana Wierkina. Od 2014 roku zajmuje się działalnością pedagogiczną, współpracując z dziećmi i młodzieżą dwóch warszawskich szkół muzycznych: ZPSM nr 1 oraz Społeczną Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego.

Hanna Michalska
Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Obecnie kształci się w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mariana Sawy przy ZPSM nr 1 w Warszawie w wiolonczeli klasie Piotra Hausenplasa. Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów solowych i kameralnych, m.in. II nagrody w kategorii zespołów kameralnych na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” (Słowacja, 2018), III nagrody na XXI Międzynarodowym Konkursie im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach (2020) oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2021). Brała udział w kursach muzycznych, doskonaląc swoje umiejętności m.in. pod kierunkiem Rafaela Rosenfelda, Stanisława Firleja, Kazimierza Michalika czy Juliusa Bergera. Interesuje się architekturą i filmem dokumentalnym.

Maria Sterczyńska 
Naukę gry na fortepianie zaczęła w wieku czterech lat. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Nysie oraz PSM II st. w Opolu. W 1981 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu Czesława Stańczyka i kameralistyki fortepianowej Urszuli Bożek-Musialskiej. W latach 1980-1984 była pracownikiem macierzystej uczelni, jednocześnie prowadząc działalność koncertową. Od 1995 roku pracuje w ZPSM nr 1 w Warszawie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Współpracowała jako akompaniator z Andrzejem Orkiszem, Piotrem Hausenplasem, Michaelem Flaksmanem, Pawłem Głombikiem, Stanisławem Firlejem, Andrzejem Wróblem, Tomaszem Strahlem, Piotrem Reichertem, Stefanem Kamasą, Sashą Neustroevem, Dariuszem Mizerą, Denisem Severinem, Ryszardem Duziem i Marcinem Zdunikiem. W 2005 roku była oficjalną pianistką Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego. Jako kameralistka towarzyszyła wielu młodym wykonawcom w konkursach krajowych (Poznań, Bydgoszcz, Elbląg, Warszawa i in.) i międzynarodowych (Liezen, Varpalota, Moskwa, Poznań, Warszawa), wspierając ich w uzyskiwaniu nagród (ok. dziewięćdziesięciu laureatów) i wielokrotnie otrzymując nagrody indywidualne za walory artystyczne realizacji partii fortepianu. Prowadzi aktywną działalność koncertową zarówno jako akompaniator, jak i w duecie fortepianowym z mężem, Jerzym Sterczyńskim. Występowała we Francji, Włoszech, Austrii, na Węgrzech i w Tajlandii.
Jako pedagog wychowała wielu laureatów konkursów kameralnych (Wrocław, Oleśnica, Sochaczew, Warszawa). Została odznaczona nagrodą Ministra Kultury Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” oraz nagrodami indywidualnymi Dyrektora Szkoły i Centrum Edukacji Artystycznej.

Adrian Palmowski 
Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w klasie klarnetu Jerzego Ślęzaka (2018). W tym samym roku rozpoczął naukę w ZPSM nr 1 w Warszawie pod kierunkiem Krzysztofa Zbijowskiego. Aktualnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Arkadiusza Adamskiego.
Zdobył wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach: III miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA w Radomiu (2015), I miejsce w XXIV Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych, I nagrodę w XI Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „Jupiter” w Krakowie (2016), „Złotą Nagrodę” w Międzynarodowym Konkursie „Finalis” (2017, 2018), wyróżnienia w VIII Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie i Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Ostrawie, I miejsce w XXII Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej (2019), II miejsce w II Konkursie Instrumentów Dętych w Lublinie, I miejsce na World Open Music Competition w Belgradzie (2021), II nagrodę w konkursie online „Kings Peak” w Stanach Zjednoczonych oraz I nagrodę na III Konkursie Instrumentów Dętych w Lublinie.  
     W ramach cyklu „Środa Młodych” zagrał w Sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Brał udział w III edycji programu „Muzyka Naszych Czasów”, a także w XVIII Festiwalu „Muzyczne Konfrontacje” w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Wystąpił podczas uroczystego koncertu ZPSM nr 1 w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. W ramach stypendium występował również w Zamku Królewskim w Warszawie. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Romana Orłowska 
Pianistka, kameralistka, pedagog, doktor sztuk muzycznych. Z pasją towarzyszy studentom i uczniom w charakterze pianistki-kameralistki od ponad trzydziestu lat. Duet fortepianowy stanowi rdzeń jej kameralnych zainteresowań. 
Ukończyła studia w klasie fortepianu Kazimierza Gierżoda i kameralistyki Mai Nosowskiej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie na Wydziale Instrumentalnym macierzystej uczelni pełni funkcję pianistki-korepetytorki w klasach klarnetu Arkadiusza Adamskiego i Romualda Gołębiowskiego, fagotu Artura Kasperka i altówki Katarzyny Budnik. Współpracuje także z Wydziałem Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki jako nauczyciel fortepianu. 
Występowała w tak prestiżowych salach, jak Filharmonia Narodowa, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Zamek Królewski w Warszawie czy Sala koncertowa NOSPR w Katowicach. Koncertowała m.in. na Ukrainie, Białorusi, w Austrii, we Włoszech, w Niemczech, Czechach i Chorwacji. Towarzyszyła wielu wybitnym solistom, jak m.in. Bogumił Gadawski, Stanisław Malikowski, Aleksander Romański, Dariusz Niemirowicz, Artur Kasperek, Florent Heau, Jean-Marc Fessard, Katarzyna Budnik, Dorota Laskowiecka-Urban czy Szymon Michalik. W 2005 roku stworzyła wraz z Antonim Lichomanowem duet fortepianowy; posiada w dorobku fonograficznym dwie płyty z muzyką francuską i rosyjską przeznaczoną na ten skład kameralny (2018).
Współpracowała podczas kursów mistrzowskich z Eduardem Brunnerem, Jeanem-Marciem Fessardem, Florentem Heau, Antonio Saiote, Arkadiuszem Adamskim, Arturem Kasperkiem, Stefanem Kamasą. Od 2015 roku jest pianistką Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie. Towarzysząc studentom UMFC, zdobyła wraz z nimi kilkadziesiąt nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych. Działalność dydaktyczną na UMFC łączy z pracą pedagoga w szkolnictwie muzycznym. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Sekcji kameralistyki i akompaniamentu w ZPSM nr 1 w Warszawie. Otrzymała nagrodę Prezydenta m. st. Warszawy, trzykrotnie nagrodę Rektora UMFC oraz trzykrotnie nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. W 2016 roku uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś w 2021 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Weronika Weiss 
Naukę rozpoczęła w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie Bożeny Powichrowskiej. Od 2015 roku była uczennicą Jana Staniendy. W 2018 roku rozpoczęła pracę pod kierunkiem Wojciecha Koprowskiego, równolegle uczęszczając na lekcje mistrzowskie u Krzysztofa Jakowicza. Swoje umiejętności doskonaliła pod okiem światowej sławy pedagogów, jak m.in. Robert Lipsett, Alena Baeva, Bartosz Bryła, Krzysztof Penderecki, Konstanty Andrzej Kulka, Magdalena Szczepanowska czy Janusz Wawrowski. 
Wśród jej licznych nagród zdobytych na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych wymienić można m.in. I miejsce (2014) i Grand Prix (2018) w Młodzieżowym Konkursie na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim (2014), II miejsce na XVIII International Competition of Bohdan Warchal „Talents  for Europe” w Dolnym Kubinie (Słowacja, 2014), wyróżnienie (2012) i II miejsce (2015) w Międzynarodowym  Konkursie Skrzypcowym „Janko Muzykant”, III miejsce i nagrodę za najlepsze wykonanie kaprysu Paganiniego na International Violin Competition „Young Paganini” w Legnicy (2016) i I miejsce na  konkursie skrzypcowym „Tylko muzyka” w Warszawie (2017). W 2018 roku wygrała konkurs „Red Stradivarius” i otrzymała stypendium do Luzerne Music Center w Nowym Jorku, gdzie wykonała Koncert Sibeliusa pod batutą Stephena Czarkowskiego. 
Jest blisko związana z operą i teatrem. Na scenie operowej debiutowała w spektaklu Elżbiety Sikory Madame Curie (2011), wykonując solo napisane specjalnie dla niej przez kompozytorkę. Kompozycję Tanz für violine solo dedykował jej sam Krzysztof Penderecki (2013). Wykonywała partię solową skrzypiec w spektaklu Białego Teatru Tańca „Eros Thanatos” w Teatrze Polskim (2017). W marcu 2018 roku brała udział w kilkunastu spektaklach „Król Marionetek” w warszawskim Teatrze Lalka, jako główna postać realizująca warstwę muzyczną (utwory Bacha, Wieniawskiego i Bacewicz). W listopadzie 2018 roku wzięła udział w spektaklu „Eurydyka w piekle” Białego Teatru Tańca, którego premiera odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jej wykonanie Ballady Eugène’a Ysaÿe’a zostało wysoko ocenione przez recenzentów londyńskiej prasy. 
Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Jednocześnie wygrała konkurs na stypendium dla młodego solisty Orkiestry Sinfonia Varsovia. 

Shoven Quartet 
Zespół działa od 2019 roku. W jego skład wchodzą studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – Wojciech Sojka, Olivia Bujnowicz, Wiktoria Dettlaff i Wojciech Bafeltowski, którzy pomimo młodego wieku mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami solowymi i kameralnymi. Zespół od początku istnienia rozwija się pod okiem Marcina Markowicza, współpracując regularnie z wybitnymi muzykami w kraju (m.in. Marcin Masecki i Wojciech Koprowski). 
Mimo krótkiego stażu, zespół może pochwalić się takimi osiągnięciami, jak I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej „KraCamera” (2021) czy zaproszeniem do udziału w organizowanym przez Teatr Studio Festiwalu „Tych mniej znanych”, (lipiec-sierpień 2021). Festiwal obejmował dziewięć koncertów, w trakcie których członkowie Shoven Quartet prezentowali publiczności swoje kameralne umiejętności. Kwartet regularnie występuje na semestralnych koncertach najlepszych zespołów kameralnych na UMFC.
Poza działalnością koncertową, zespół angażuje się również w szeroko pojęte realizacje nagrań, wśród których można wymienić m.in. rejestrację ścieżki dźwiękowej do filmu czy nagrania kompozycji Ludwiga van Beethovena oraz Dymitra Szostakowicza. To właśnie połączenie nazwisk tych dwóch wybitnych kompozytorów oraz ich muzyki zapoczątkowało istnienie Shoven Quartet. Zespół ma w swoim repertuarze nie tylko utwory muzyki klasycznej i dawnej, lecz również rozrywkowej.

Wojciech Sojka
Skrzypek, kompozytor, kameralista. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie skrzypiec Marka Szwarca oraz klasie kompozycji Sławomira Czarneckiego. Jako skrzypek ukończył w 2021 roku z wyróżnieniem studia licencjackie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina u Jana Staniendy oraz Roksany Kwaśnikowskiej-Stankiewicz. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w klasie Jakuba Jakowicza oraz Roksany Kwaśnikowskiej-Stankiewicz. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem wybitnych artystów, m.in. Jakuba Jakowicza, Marka Szwarca, Andrzeja Gębskiego, Marcina Markowicza, Marcina Maseckiego, Wojciecha Koprowskiego, Walentyny Jakubowskiej, Marii Orzechowskiej, Marka Czecha, Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, Krystyny Borucińskiej, Iwony Mironiuk-Tołwińskiej czy Łukasza Chrzęszczyka.
Koncertował jako solista i kameralista w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech, w Niemczech i w Austrii. Jest laureatem kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych – zdobył m.in. I miejsce na XXVI Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Muzyków „Città di Barletta” we Włoszech, I miejsce oraz dwie nagrody specjalne na IV Muzycznym Forum Kameralnym w Warszawie, Grand Prix dla najlepszego duetu, I miejsce w kategorii muzyki współczesnej, I miejsce w kategorii kompozytorskiej, II miejsce w kategorii studenckiej oraz nagrodę specjalną – koncert w gmachu Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach – na VIII Międzynarodowym Konkursie Duetów z Harfą w Cieszynie, I miejsce i nagrodę publiczności na XIX Konkursie Kompozycji w ramach XXII Uczniowskiego Forum Muzycznego w Warszawie oraz I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej „KraCamera 2021” w Krakowie.
Od 2010 roku wziął udział w ponad dwudziestu kursach interpretacji muzycznej, m.in. w Łańcucie, Nowym Sączu, Goch (Niemcy), Lusławicach, Janowcu czy Nałęczowie. Współpracował z wieloma festiwalami muzycznymi, m.in. z Europejskim Festiwalem Muzycznym w Otwocku, „Stringtime Niederrhein” w Goch czy festiwalem „Tych Mniej Znanych”, organizowanym przez Teatr Studio. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Miasta Piaseczno, Rektora UMFC oraz beneficjentem stypendium „Młoda Polska”.

Olivia Bujnowicz 
Studiowała w klasie skrzypiec Jana Staniendy. Obecnie realizuje trzeci rok studiów licencjackich w klasie Marii Machowskiej oraz Roksany Kwaśnikowskiej-Stankiewicz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych i kameralnych. Regularnie koncertuje jako solistka i kameralistka w najważniejszych salach koncertowych w kraju i w Europie, m.in. w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia w Katowicach, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz Filharmoniach: Śląskiej, Krakowskiej, Bydgoskiej, Rzeszowskiej i Warmińsko-Mazurskiej, a także w salzburskim Mozarteum, Ambasadzie Polski w Pradze, Królewskim Konserwatorium w Hadze czy Teatrze Wielkim w Abu Zabi.
W swoim dorobku ma koncerty solowe z towarzyszeniem takich orkiestr, jak Luxembourg Philharmonia, Das Jugendsinfonieorchester Eifel-Ardennen, Orchestra the Emirates International Peace Music Festival, AUKSO, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej czy Śląska Orkiestra Kameralna. Współpracowała z wybitnymi dyrygentami w kraju i za granicą: z Alexandrem Liebreichem, Jackiem Kaspszykiem, Bassemem Akiki, Giancarlo Guerrero, Martinem Elmquistem, Michałem Klauzą, Markiem Janowskim, Szymonem Bywalcem, Markiem Mosiem, Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, Maciejem Tomasiewiczem, Robertem Kabarą, Anną Duczmal-Mróz, Markiem Wroniszewskim i Januszem Przybylskim.
Swoją pasję do muzyki kameralnej realizuje na co dzień w kwartecie smyczkowym, trio fortepianowym oraz w duecie z gitarą, z którymi zdobywa nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Spełnia się również w roli muzyka orkiestrowego (koncertmistrz Polskiej Orkiestry Młodzieżowej – 2017, Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – 2021, Orkiestry POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – 2017-2019). Jej ogromnym sukcesem było zdanie egzaminu do Orkiestry Sinfonia Varsovia, w której rozpoczęła pracę jako jeden z najmłodszych członków w historii zespołu (2021).
Jest beneficjentką stypendiów Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Śląskiego, Centrum Edukacji Artystycznej, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Rektora UMFC oraz Prezydenta Miasta Tychy („Tyskie Orły”). W 2017 roku została laureatką programu stypendialnego „Młoda Polska”.

Wiktoria Dettlaff
Skrzypaczka i altowiolistka. Jest absolwentką Niepublicznej Innowacyjnej Szkoły Muzycznej I i II st. Instytutu Suzuki Gdańsku w klasie Anny Podhajskiej (skrzypce) oraz Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina (fortepian). Obecnie studiuje w klasie skrzypiec Wojciecha Koprowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (dyplom licencjacki – 2020) oraz równolegle w Universität für Musik Und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie Ernsta Kovacica w ramach programu Erasmus+. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich artystów, jak m.in. Ernst Kovacic, Agata Szymczewska, Sabine Windbacher, Robert Kowalski, Volodia Mykytka, Karol Marianowski, Jeanne Jansen, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Iben Teilmann, Łukasz Błaszczyk, Erkki Palola, Koen Rens czy Juan Carlos Navarro.
Od najmłodszych lat jako solistka i kameralistka brała udział w licznych konkursach  i festiwalach. Jest laureatką m.in. V nagrody w kategorii solowej (2015), I nagrody dla kwartetów smyczkowych (2014, 2015) oraz I nagrody dla duetów skrzypcowych (2015) na Międzynarodowym Konkursie „Talents of Europe”, I nagrody oraz nagrody specjalnej w Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym „Wokół Mozarta” (wraz z trio, 2016), a także II nagrody w Międzynarodowym Konkursie „,Summa Cum Laude”’ w Wiedniu (2019). Do jej ostatnich sukcesów można zaliczyć koncert solowy w ramach promocji twórczości Pauline Garcia Viardot w Paryżu w Théâtre National de l'Opéra-Comique, I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie „Kracamera 2021” oraz I nagrodę w kategorii duetów i IV nagrodę w kategorii solowej na Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe”’ w Dolnym Kubinie. 
Swoje doświadczenie zdobywała w takich orkiestrach i projektach edukacyjnych, jak European Youth Orchestra (2020, 2021), Festival Ensemble (2020, 2021), Euyo Gallery Festival (2020), International Culture Orchestra (2019), Santander Orchestra (2018, 2019), Polska Orkiestra Młodzieżowa LYO (2017, 2019), Jugend Orchestra Tulln (2019, koncertmistrz), Ceuta International Orchestra (2019) czy Orchestra Suzuki Reykjavik, oraz na festiwalach: Młoda Filharmonia AUKSO (2017, 2016), Festival of Youth Orchestras in Copenhagen (2016), Suzuki Gala w Albert Hall w Londynie (2016). Od roku 2017 jest liderem sekcji II skrzypiec orkiestry smyczkowej Kameralna N-Harmonia. Za osiągnięcia artystyczne została wyróżniona stypendium Rektora UMFC oraz Prezydenta Miasta Gdańsk. 


Wojciech Bafeltowski
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli Tomasza Strahla i Mateusza Szmyta. Obecnie student pierwszego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie kontynuuje naukę pod kierunkiem Tomasza Strahla i Marcina Zdunika. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych wiolonczelistów, jak m.in. Julius Berger, Hyun-Jung Berger, Kiril Rodin, Kazimierz Michalik, Arto Noras, Denis Severin, Aleksander Neustroev, Jacob Spahn, Danjulo Ishizaka, Maddalena del Gobbo, Paweł Głombik, Stanisław Firlej, Roman Hoffmann, Marcin Zdunik, Bartosz Koziak czy Magdalena Bojanowicz-Koziak.
Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych; do jego najważniejszych osiągnięć należy  II miejsce IV Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczeli  i Kontrabasu (2020), II miejsce na XXIII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Dolnym Kubinie (2019), wyróżnienie na X Ogólnopolskim Konkursie im. Dezyderiusza Danczowskiego (2017), a także I nagroda oraz pięć nagród specjalnych na XIII Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego (2016).
Koncertował jako solista z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestry Filharmonii Kaliskiej i Filharmonii Rzeszowskiej oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”. Wystąpił jako solista na wielu renomowanych estradach, m.in. w Sali kameralnej NOSPR w Katowicach, w salach koncertowych Filharmonii Kaliskiej, Rzeszowskiej, Zielonogórskiej i Bałtyckiej, w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, w salach balowych Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku w Łańcucie i Zamku Maltzanów, w Dworku Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz w Pałacu Prezydenckim.
Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Sinfonia Varsovia, Fundacji „Pro Cello” oraz Miasta Stołecznego Warszawy, wcześniej był stypendystą m.in. Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2014-2018). Wspólnie z bratem, Gustawem, tworzy duet wiolonczelowy.

Udostępnij